روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

دراین سوگواره که در سطح کشوری برگزار شد یک اثر از ایرج علی پور در بخش عکاسی

حرفه ای و در بخش موبایلی اثر فاطمه سادات حسینی عکاس خانه خشتی برگزیده شده و به نمایشگاه راه پیدا کردند.

از میان ۴۳۷ اثر حرفه ای ارسال شده ۲۱ عکس و در بخش موبایلی از ۱۱۱ عکس ارسال شده ۶عکس به نمایشگاه راه پیدا کردند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی