روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق: شرکت انگلیسی «جی.فور.اس» که مسئول امنیت فرودگاه بغداد است در بخشی از ماموریت تایید هدف (سردار سلیمانی و المهندس) برای اجرای عملیات ترور شرکت داشته است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی