روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

۹ دی سال ۱۳۱۲ شمسی نخستین روز فعالیت کارخانه سیمان شهرری بود؛ اولین کارخانه سیمان ایران که صنعت سیمان در ایران را بنیان ‌نهاد.

 نخسین کارخانه سیمان ایران در شهرری آن‌قدر مهم بود که برایش تمبر چاپ شد.

ایران امروزه از نظر فناوری،کیفیت محصول نهایی و تولید انواع تخصصی سیمان، برخی از بهترین کارخانه‌های سیمان دنیا را دارد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی