روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

بر اساس دستور دادستان‌کل کشور به رئیس‌ بانک‌ مرکزی، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام‌‎گیرندگان را ضبط کنند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی