روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

اردشیر سعد محمدی مدیر عامل کنونی شرکت ملی صنایع مس ایران با حفظ سمت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاونت معدنی این وزارت خانه منصوب شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی