روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رییس دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان گفت: یکی از سیاست های ما این بوده که مجوز اولین دانشکده ایران شناسی را اخذ کردیم که در رفسنجان راه اندازی شده و در این رابطه نسبت به مجوز رشته گردشگری هم اقدام کرده ایم و سال آینده پذیرش دانشجو داریم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی