روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: از ابتدای امسال در بخش قاچاق کالا و ارز یک‌هزار و 537 پرونده در استان تشکیل و بیش از 93 میلیارد ریال محکومیت‌ صادره شده است.نتیجه تصویری برای قاچاق کالا

ارسلان میری در نشست خبری با تأکید بر همکاری با تعزیرات حکومتی در کشف تخلفات عنوان کرد: مردم علاوه بر تلفن 124 بازرگانی از طریق سامانه 135 تخلفات را به ما گزارش دهند و به گزارشات مردمی در زمینه تخلفات رسیدگی می‌شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: طی هفت ماهه امسال، 7 هزار و 668 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات تشکیل شده که از این تعداد 7 هزار و 600 مورد مختومه شده است. میری بیان کرد: محکومیت‌های صادره بالغ بر 64 میلیارد و 458 میلیون ریال بوده است که همین میزان به اجرای احکام ارسال و 48 درصد محکومیت‌ها معادل مبلغی بیش از 13 میلیارد ریال وصول و به خزانه واریز شده است. وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز در سال جاری یک‌هزار و 537 پرونده تشکیل و یک‌هزار و 536 مورد در استان مختومه شده است و بیش از 93 میلیارد ریال محکومیت‌های صادره در این پرونده‌ها بوده که بیش از 81 میلیارد ریال قطعی و وارد اجرای احکام و جریمه نقدی بیش از 47 میلیارد ریال معادل 58 درصد وصول شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به تشکیل 239 فقره پرونده در بخش بهداشت و درمان در هفت ماهه امسال گفت: به دلیل پرونده موجودی از سال قبل در این بخش، 242 فقره مختومه و 350 میلیون ریال محکومیت داشته که بیش از 60 درصد وصول شده است. میری از افزایش 19 درصدی ورودی پرونده در بخش کالا و خدمات و 15 درصدی پرونده‌های مختومه در استان در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: در بخش قاچاق افزایش 42 درصدی کشفیات و افزایش 41 درصدی پرونده‌های مختومه و در حوزه بهداشت و درمان 31 درصد کاهش تشکیل پرونده داشته‌ایم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی