روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه تاکنون تنها ۱۱ دستگاه با دریافت اوراق تهاتر برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در استان همکاری کرده‌اند گفت: ۱۴۶ میلیارد تومان تهاتر تاکنون در استان کرمان انجام شده است.

حمید شیخ‌اسدی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان اظهار داشت: بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به پیمانکاران باید در سامانه ثبت شده باشد.

وی با بیان اینکه جلساتی با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در این رابطه گذاشته شده است گفت: مقرر شد تا دستگاه‌های اجرایی لیست بدهی خود را به اداره کل امور اقتصادی و مالیاتی اعلام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به اینکه قرار است تا میزان این بدهی و مبلغ تهاتر مشخص شود عنوان کرد: 146 میلیارد تومان تهاتر تاکنون در استان کرمان انجام شده است.

وی با عنوان اینکه تاکنون 11 دستگاه با دریافت اوراق تهاتر در استان همکاری کرده‌اند افزود: از دستگاه‌های اجرایی استان خواستاریم تا در مدت باقیمانده قانونی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکار به‌صورت تهاتر همکاری کنند.

شیخ‌اسدی با بیان اینکه نمی‌دانیم از میزان بدهی به دولت چقدر در سیستم بانکی قرار گرفته است گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید در این زمینه همکاری کنند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی