روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

استاندار کرمان گفت: کار اساسی که باید صورت بگیرد، واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی است که 108 مورد در حوزه ورزش استان شناسایی شده و امیدواریم هر چه سریع تر کارهای واگذاری انجام و این پروژه ها زودتر به بهره برداری برسد.

دکتر محمدجواد فدایی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمان با حضور وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه ورزش و جوانان را مهم می دانیم زیرا سرمایه گذاری در این زمینه اهداف متعدد را محقق می کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فضاهای ورزشی نسبت به متوسط کشور عقب هستیم، افزود: در فضاهای ورزشی روباز 10 درصد، فضاهای سقف پوشیده 40 درصد و سرجمع 20 درصد از متوسط کشور عقب هستیم و باید وزارتخانه، استانداری و نمایندگان کمک کرده و در فرصت کوتاه و زمان بندی مناسب این عقب افتادگی را در حوزه ورزش جبران کنیم.

فدایی تصریح کرد: کار اساسی که باید صورت بگیرد، واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی است که 108 مورد در حوزه ورزش استان شناسایی شده و امیدواریم هر چه سریع تر کارهای واگذاری انجام و این پروژه ها زودتر به بهره برداری برسد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی