روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

استاندار کرمان گفت: براساس آخرین آمار ۱۴ درصد مصرف برق استان کرمان در حوزه صنعت است و از متوسط کشور پایین تر هستیم. وی مصرف برق استان در بخش کشاورزی را ۴۳ درصد ذکرو تصریح کرد: ۶۰ درصد مصرف برق مربوط به صنعت و کشاورزی و ۴۰ درصد به مصرف خانگی است که نشان می دهد ما از متوسط کشور جلوتر هستیم.

وی با اشاره به افتتاح پژوهشکده انرژی گفت: برای توسعه صنعت برق و انرژی های پاک امیدواریم ایجاد اندیشکده انرژی در کنار اندیشکده آب موثر باشد

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی