روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: 25 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی در 14 حوزه آبخیزداری استان کرمان، تخصیص یافت. مهدی رجبی زاده افزود: این اعتبارات براساس مطالعات و جانمایی که از سوی کارشناسان و مشاوران پروژه های آبخیزداری انجام گرفته در 14شهرستان استان کرمان هزینه شد. وی با بیان اینکه پروژه های آبخیزداری در 27 حوزه آبخیز شهرستان های استان کرمان به مرحله اجرا درآمده است تصریح کرد: مراحل پایانی کارهای سازه ای در حال انجام است. رجبی زاده گفت: عملیات اجرایی پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در حوزه بخش های اسکر، سیدمرتضی و پدوم آباد شهرستان رابُر، شصت فیچ ،دره مرید،حوزه شهری و آسیاب جفته شهرستان بافت، بیدشاهی و پلنگی سفلی شهرستان سیرجان،بند مملکت و جهاد آباد کرمان ،انجیرک ،قطب آباد و دهبکری بم ، راویز ،دئفه و ده سیاهان رفسنجان، بیاض انار، بیدان خواجه کوهبنان، قادرآباد ارزوییه، خانوک و یزدان آباد زرند،کنارنای ریگان، ندیگان راور، مرج وپاقلعه شهربابک ،مادون و بیدخون بردسیر تا پایان سالجاری در همه مراحل به اتمام می رسند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی