روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رئیس بیمارستان مهرگان کرمان گفت: ساختمان جدید بیمارستان مهرگان کرمان یک‌ ماه

آینده به بهره‌برداری می‌رسد و تمام تجهیزات بیمارستان بدون استثناء خریداری شده و هیچ چیز کمبود نداریم.

دکتر کرامت یوسفی در بازدید استاندار کرمان از روند پیشرفت فیزیکی طرح توسعه بیمارستان مهرگان با اشاره به اینکه فضای قبلی بیمارستان 2 هزار و 400 مترمربع بود و ساختمان حال حاضر این بیمارستان 50 تخت جراحی دارد اظهار داشت: با توجه به حجم مراجعات مردم به این بیمارستان توسعه آن ضروری بود.

وی با بیان این که در حال حاضر 215 پزشک متخصص با این بیمارستان همکاری دارند گفت: با توسعه بیمارستان 115 تخت بیمارستانی به این بیمارستان اضافه می‌شود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی