روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

استاندار کرمان با اشاره به اینکه کرمان جزو استان های فقیر کشور است، گفت: درآمد سالانه این استان از متوسط کشوری پایین تر است.

محمدجواد فدایی در شورای عالی معادن استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر معادن متعددی در استان مجوز دارند اما عمکرد خوبی ندارند، گفت: هیچ راهکار قانونی برای جلوگیری از عملکرد بد این معادن وجود ندارد که باید در این زمینه فکری کنیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: هنوز این امر محقق نشده و خیلی هم امیدوار نیستم که این شرکت بتواند کارش را خوب انجام دهد.

فدایی با تاکید بر لزوم واگذاری معادن به افراد یا شرکت های دارای سابقه کاری خوب و موفق در این زمینه افزود: باید معادن از شرکتها و افراد فاقد توانایی گرفته شود.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه کرمان استان معدنی است، بیان کرد: همه جا می گوییم ۴۰ درصد ارزش افزوده معادن کشور مربوط به استان کرمان است و سود گل گهر، مس و... چندین میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در همه جای استان محدوده های معدنی وجود دارد که قابل اکتشاف و بهربرداری است؛ از این حرفها خیلی می زنیم اما در حقیقت جزو استان های فقیر کشور هستیم.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد جمعیت استان کرمان جزء چهار دهک پایین هستند و این درحالی که متوسط کشور ۳۳ درصد است.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه درآمد سالانه استان کرمان از متوسط کشوری پایین تر است، افزود: شورای معادن استان ضعیف است و خوب تصمیم گیری نمی کند.

فدایی تصریح کرد: پیشنهاد من این است که یک سیاستگذاری انجام دهیم که به هیچ وجه امکانات معطل نماند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی