روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون مدیر شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: از 71 شهر استان کرمان تاکنون به 53 شهر گازرسانی شده و از 18 شهر باقیمانده عملیات گازرسانی به 13 شهر در دست اجرا است.

بهرام صلواتی در مراسم گازرسانی به شهرستان فهرج با بیان اینکه برای گازرسانی به این شهرستان 44 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، اظهار داشت: از 130 روستای شهرستان فهرج به 40 روستا تاکنون گازرسانی شده است.

معاون مدیر شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران افزود: تاکنون بهره‌مندی خانواده‌ها 67 درصد بوده است که با اجرای پروژه گازرسانی به شهرستان فهرج، نرماشیر و جیرفت میزان بهره‌مندی به 73 درصد ارتقاء پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه یک‌هزار و 139 شهر در کشور گازدار هستند، گفت: حدود 98 درصد جمعیت شهری از نعمت گاز برخوردار و همچنین به 27 هزار و 400 روستا گازرسانی شده که نزدیک به 80 درصد روستاها گازرسانی شده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی