روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

استاندار کرمان با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی جوانان در استان 37 و نیم درصد و دو درصد کمتر از متوسط کشوری است، تصریح کرد: نرخ بیکاری جوانان استان 29 درصد است. یعنی از هر سه جوان استان یک نفر بیکار است و نرخ بیکاری استان 11 و نیم درصد است.

محمدجواد فدایی در دومین مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان کشور با حضور معاون اول رییس جمهور در کرمان با بیان اینکه 27 درصد جمعیت استان کرمان جوانان بوده که دو درصد از متوسط جمعیت جوان کشور بالاتر است افزود: 38 درصد از جوانان استان بین سنین 25 تا 29 سال هستند که حل مسئله اشتغال و ازدواج برای این گروه بیشتر مورد توجه است.

وی بیان کرد: در استان کرمان 94 هزار و 245 نفر جوان بیکار داریم که 80 درصد از جمعیت بیکار استان و 4.7 درصد جوانان بیکار کشور را تشکیل می دهند.

استاندار کرمان با اشاره به خواسته ها و مشکلات جوانان اظهار کرد: بزرگ ترین خواسته جوانان حضور در اداره کشور و اثرگذار بودن در تصمیم گیری های کشور است و مشکلاتی که دارند بحث اشتغال، ازدواج، اوقات فراغت و ایجاد نشاط در جوانان است که باید به آنها بپردازیم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی