روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: عمده تولید برق استان در سال 57 حدود 60 مگاوات در نیروگاه زرند بود که هم اکنون در چهل سالگی انقلاب ظرفیت اسمی نیروگاه های کرمان با افزایش 60 برابری به سه هزار و 600 مگاوات رسیده است.

علی اصغر نصرالهی افزود: تولید برق توسط نیروگاه های سیکل ترکیبی باغین به میزان2 هزار مگاوات و سه نیروگاه تازه تاسیس 500 مگاواتی سمنگان، گهران، شوباد، نیروگاه 60 مگاواتی زرند، 32.2 مگاوات توسط نیروگاه های خورشیدی و 14 مگاوات توسط نیروگاه های تولید پراکنده تامین می شود.

وی با اشاره به رشد شاخص های برق استان کرمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: طول خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع در سال57 به میزان یک هزار و 189 کیلومتر مدار بود که در سال 97 به میزان هشت هزار و 475 کیلومتر مدار رسیده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان اظهار داشت: تعداد پست های انتقال و فوق توزیع از هشت پست قبل از پیروزی انقلاب به تعداد 118 پست افزایش پیدا کرده و ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع از 337 مگاولت آمپر نیز به 11 هزار 957 مگاولت آمپر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی کشور از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار بوده است تصریح کرد: تعداد مشترکین برق در سال 57 از 108 هزار مشترک به یک میلیون و 172 هزار مشترک افزایش پیدا کرده و تعداد روستاهای برقدار شده از 173 روستا به پنج هزار و 141 روستا رسیده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی