روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

استاندار کرمان با بیان اینکه دستگاه‌ها نمی‌توانند در دقیقه آخر بودجه‌های ملی و استانی را جذب کنند و تا آخر سال هم زمانی نمانده است، گفت: کوتاهی دستگاه‌ها استان در جذب اعتبارات ملی و استانی قابل قبول نیست. محمدجواد فدایی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان اظهار داشت: حدود 15.5 درصد از جذب بودجه تملک دارایی در بند ب عقب هستیم.

استاندار کرمان با انتقاد از کوتاهی دستگاه‌ها در برگزاری مناقصات بیان کرد: این مناقصات باید خیلی زودتر برگزار می‌شد تا امروز شاهد بهره‌گیری و انتفاع مردم از آنها بودیم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی