روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: در انتخابات اتاق بازرگانی ترکیب جدید ۱۵ نفره شامل ۵ نفر در بخش بازرگانی، ۵ نفر در بخش صنعت، ۳ نفر در بخش کشاورزی و ۲ نفر در بخش معدن مشخص شد.

سیدمهدی طبیب‌زاده گفت: نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در استان کرمان همزمان با سراسر کشور برگزار و نتایج اولیه این انتخابات اعلام شد.

وی با اشاره به برگزاری رقابتی سالم میان ۳۵ کاندیدای انتخابات نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق کرمان گفت: پس از شمارش آرا و تأیید هیئت نظارت اسامی ۱۵ عضو راه یافته به هیئت نمایندگان اتاق کرمان مشخص شدند.

در گروه بازرگانی از بین ۱۵ نفر کاندیدا ۵ نفر به شرح زیر موفق به کسب بیشترین آرا شدند:

۱- فخری اله توکلى ۲۱۵ - ۲- سیدآرش علوی ۱۷۶ - ۳- حمید عزت آبادی پور ۱۷۵ - ۴- سیدمحمدابراهیم علوی ۱۷۳ - ۵- محمدحسین اکبری یزدی ۱۶۷

در گروه صنعت از بین ۱۰ نفر کاندیدا ۵ نفر به شرح زیر موفق به کسب بیشترین آرا شدند

١- سیدمهدی طبیب زاده ۲۵۸ - ۲- محمدعلى محمدمیرزائیان ۲۴۱ - ۳- عباس جبالبارزی سربیزن ۲۰۳ - ۴- على عباسلو ۱۹۷ - ۵- على نقوی ۱۴۱

در گروه معدن از بین ۴ نفر کاندیدا ۲ نفر به شرح زیر موفق به کسب بیشترین آرا شدند

۱- محسن ضرابى ۱۸۰ - ۲- بابک اسمعیلى احمدآبادی ۱۳۶

در گروه کشاورزی از بین ۶ نفر کاندیدا ۳ نفر به شرح زیر موفق به کسب بیشترین آرا شدند

۱- جلیل کاربخش راوری ۲۵۵ - ۲- حسین نجف آبادی پور ۱۷۳ - ۳- سیدمحمدرضا ترابى موسوی

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی