روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

نتیجه تصویری برای بانک مسکنخوان‌یغما رئیس بانک مسکن رفسنجان بر اهمیت و ضرورت ویژه توجه به مسکن اشاره و اظهار کرد: طرح اقدام ملی مسکن در افزایش آمار ازدواج، نوسازی و زیباسازی بافت فرسوده، افزایش جذب اعتبارات سرگردان و ... تأثیر بسزایی دارد، متأسفانه رفسنجان کمترین اعتبار در بخش مسکن را استفاده می‌کند بدین معنی که منابعی که وارد استان می‌شود، کمترین درصد جذب آن را داریم و نیاز است کارگروهی برای بررسی علل این عدم موفقیت تشکیل شود.

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و افزود: در راستای رونق‌بخشی به حوزه مسکن از طریق افزایش تولید مسکن بانک مسکن از محل منابع داخلی تأمین هزینه‌های پروژه‌های در دست احداث را انجام می‌دهد. خوان‌یغما عنوان کرد: از مجموع تسهیلات برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری تاکنون ۲۰ هزار قرارداد منعقد شده که سهم رفسنجان ۳۰ واحد بوده است.

وی تصریح کرد: اگر در بخش مسکن تحول انگیزه‌ای ایجاد کنیم اشتغالزایی افزایش چشمگیری خواهد داشت و بخشی از مشکلات اجتماعی برطرف می‌شود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی