روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

نتیجه تصویری برای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان: تاکنون یک ریال دریافتی اسناد خزانه در استان کرمان نداشته ایمرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: نگرانی از سوی خزانه و همکاران ما در جذب اسناد خزانه سال ۹۸ وجود دارد که تاکنون هنوز یک ریال دریافتی اسناد را در استان کرمان نداشته ایم و باید حساسیت بیشتری وجود داشته باشد تا بتوانیم اسناد را جذب کنیم.

به گزارش ایسنا، جعفر رودری در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان اظهار کرد: براساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، برای توسعه پایدار روستاها یکسری تکالیف در سطح ملی و استانی مشخص شده که در این راستا بررسی مطالعات و توسعه روستا به صورت منظومه ای دنبال می‌شود.

وی افزود: در این روش عملکرد اقتصادی روستا به شکل هم پیوندی و منطقه ای و عملکرد متقابل روستاها با هم تعریف می شود که منظومه بهتر می تواند سیاست گذاری توسعه را محقق کند.

رودری تصریح کرد: در استان کرمان کار از سال ۹۶ آغاز شده و تاکنون ۲۳ منظومه که ۱۳۱۲ روستای استان را پوشش می دهد در برنامه قرار گرفته و بنیاد مسکن کار پیگیری و انجام مطالعات را به عهده دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه ۹۸ استان با بیان اینکه بودجه هزینه ای امسال تخصیص ۶ ماهه صورت گرفته و به زودی تخصیص ۹ ماهه اعلام خواهد شد افزود: پرداخت حقوق دستگاه ها مطابق با مصوبات شورا پیش می رود و ۴۸ درصد تخصیص ۶ ماهه داده شده است.

رودری اظهار کرد: اعتبارات هزینه ای مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۵۰ درصد مرحله اول پرداخت و ۵۰ درصد دوم اخیرا ابلاغ شده که براساس اعلام خزانه، یکسری از دستگاه ها برای دریافت مراجعه نکرده اند در حالی که ۱۰۰ درصد کل بازنشستگی واصل شده و مشکلی نداریم. وی تصریح کرد: در بحث سایر(اعتبارات هزینه ای)، خزانه گزارش داده، برخی از دستگاه ها در صدور احکام پرسنلی به ویژه در قراردادی ها رعایت نکرده اند. در حالی که شرایط همه دستگاه ها را ما شفاف و یکسان دیده ایم. اما بعضا به دلیل تصمیمات دستگاه‌ها تفاوت هایی در دستگاه داریم که به مدیریت داخلی آنها برمی گردد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: نگرانی از سوی خزانه و همکاران ما در جذب اسناد خزانه سال ۹۸ وجود دارد که تاکنون هنوز یک ریال دریافتی اسناد را در استان کرمان نداشته ایم و باید حساسیت بیشتری وجود داشته باشد تا بتوانیم اسناد را جذب کنیم.

به گزارش ایسنا، در این جلسه طرح توسعه پایدار منظومه روستایی خَبر توسط مشاور ارائه و تصویب شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی