روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

دستگاه‌های کرمان ۴۷۷میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستندرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: ۴۷۷ میلیارد تومان بدهی دستگاه‌ها به پیمانکاران است که تاکنون فقط هفت میلیارد تومان پرداخت شده و ۴۷۰ میلیارد تومان باقی مانده است.

جعفر رودری در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کرمان بیان داشت: بودجه هزینه‌ای ۵۹۱ میلیارد ابلاغی بوده که تخصیصی ۶۳.۷ درصد حقوق پرداخت شده و مشکلی به لحاظ پرداخت آبان نداریم. کسری‌ها مباحث مربوط به خودش را دارد که در خصوص کسری بودجه به دنبال تامین این کسری خواهیم بود. وی به موضوع تملک دارایی سرمایه‌ای استان کرمان اشاره کرد و افزود: تملک دارایی هزار و ۸۷۳ میلیارد ابلاغی داشتیم که ۶۳۶ میلیارد مجموعا ۳۴ درصد تخصیص تملک دارایی سرمایه‌ای استان است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: همه موافقتنامه‌های استان مبادله شده و کرمان جزو استان‌های اول در مبادله موافقتنامه‌ها است. رودری به جذب سرمایه در استان کرمان اشاره کرد و افزود: در بحث جذب استان کرمان از ۵۲۵ میلیارد ۶۵.۸ میلیارد (حدود ۱۳ درصد) جذب شده که از برنامه زمانبندی عقب هستیم ضمن این که ما فرصت جذب تا پایان سال مالی داریم اما تاکید بر این است زودتر جذب انجام شود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی