روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

حسین فداکار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) رفسنجان اعلام کرد تا پایان امسال 450 نیروگاه 5 مگاواتی خورشیدی برای زنان سرپرست خانوار راه اندازی می گردد

وی افزود: درآمد ماهانه حاصل از محل فروش هر خانوار به شرکت برق بطور میانگین از 900 هزار تا یک میلیون 200 هزار تومان می باشد

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی