روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: یکی از مهم ترین تهدیدات اقتصادی استان کرمان، تک محصولی و وابسته بودن به پسته است که غالب ارزش افزوده آن مربوط به این بخش است و چالش های خاص خود را دارد و استان کرمان به شدت تحت تاثیر منابع طبیعی است.

دکتر "مهرداد محمدی‌سلیمانی" در نشست شبکه ملی جامعه و دانشگاه (کارگروه اقتصاد، صنعت و گردشگری) استان کرمان اظهار کرد: در مطالعات آمایش استان کرمان سعی شده تا جایی که امکان داشت نظرات بخش خصوصی و دانشگاه را لحاظ کند و سد اجرایی این مطالعات در حال نهایی شدن در سازمان برنامه و بودجه است. وی افزود: امیدواریم این مطالعات بتواند به عنوان سند بالادستی که یکی از خلاءهای توسعه استان در چند دهه گذشته بود را پوشش بدهد و بتواند جهت گیری های توسعه استان را در سطح ملی و استانی مشخص کند.

وی با اشاره به وسعت بالای استان کرمان که تهدیدها و فرصت هایی را به همراه دارد، بیان کرد: ۴ درصد از جمعیت کشور در استان کرمان قرار دارد و ۳ و نیم درصد از تولید کشور مربوط به این استان است که نشان می دهد متناسب با جمعیت از سهم تولید برخوردار نیستیم علی رغم اینکه در معدن و کشاورزی تولیدات قابل توجهی داریم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی