روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

در آئین گرامیداشت روز صادرات استان کرمان که پنج شنبه هفته گذشته در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، از تعدادی صادرکننده نمونه استان کرمان تجلیل به عمل آمد.

علیرضا کریمی مدیر عامل شرکت روغن موتور پردیس، حامد عاشورزاده مدیرعامل شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجان، سید رضا حسینی نژاد مدیر عامل شرکت کاشی برلیان و سید علی حسینی نژاد مدیر عامل شرکت کاشی فخار به عنوان کارآفرین برتر و صادرکننده نمونه و اکبر حیدری پور مدیرعامل شرکت پسته لورا به عنوان صادر کننده شایسته تقدیر از رفسنجان معرفی و از آنها تجلیل و قدردانی شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی