روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

حسین چرخ انداز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان رفسنجان گفت: مجوز حفر و جابجایی چهار حلقه چاه دریافت شده که پس از حفر و تجهیز وارد مدار بهره برداری خواهند شد.

حسین چرخ انداز با تأکید بر ضرورت انجام پیشگیری‌های لازم جهت تأمین آب شرب شهروندان و با توجه به کمبودهای آب در تابستان سال گذشته گفت: به منظور تامین آب مورد نیاز شهروندان رفسنجان و جلوگیری از کمبود آب در تابستان سال آینده، مجوز حفر و جابجایی چهار حلقه چاه دریافت شده که پس از حفر و تجهیز وارد مدار بهره برداری خواهند شد و امیدواریم با بهره برداری از این چاهها، تابستان سال آینده کمبود آب در شهر رفسنجان نداشته باشیم.

وی یادآور شد: شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به هیچ عنوان قصد ایجاد محدودیت برای مردم در مصرف آب را ندارد اما مردم نیز باید در راستای صرفه‌جویی آب و تغییر در سبک استفاده از این نعمت الهی کوشا باشند و منابع آبی موجود را درست مصرف کنند تا از بحران کمبود آب در تابستان به خوبی عبور کنیم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی