روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه خسارت محصول پسته در استان در سال گذشته بی سابقه بود، بیان کرد: ۹۲۱ میلیون ریال نیز به صورت تهاتر خرید بیمه نامه سال زراعی بعد کسر شده است. "جواد احمدزاده" در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان کرمان اظهار کرد: در سال زراعی ۹۷ – ۹۶ تعداد ۱۰۷ هزار و ۱۷۳ فقره بیمه نامه در استان صادر کرده ایم که بیش از ۵۴۰ میلیارد ریال حق بیمه دریافت شده است.

وی با بیان اینکه استان کرمان در پوشش بیمه باغات رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است افزود: ۴۰ درصد ضریب نفوذ بیمه در سطح باغات استان است که بیشترین خسارت نیز در سال زراعی ۹۷ – ۹۶ در باغات و بوده و ۱۰۰ درصد محصول پسته دچار خسارت شد.

احمدزاده با اشاره به اینکه در سال زراعی ۹۷ – ۹۶ میزان ۸۱ هزار و ۳۴۴ پرونده خسارت در زیربخش های کشاورزی مورد تایید قرار گرفت، تصریح کرد: بیشترین حجم غرامت مربوط به خسارت باغات به مبلغ ۲۸۹۱ میلیارد ریال بود که عمده آن مربوط به محصول پسته است و تاکنون ۱۹۵۷ میلیارد ریال به حساب بیمه گذاران واریز شده است.

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی کرمان گفت: در سال زراعی ۹۸ – ۹۷ تعداد ۱۱۴ هزار و ۹۶۷ فقره بیمه نامه صادر کرده ایم که ۹۱۳ میلیارد ریال حق بیمه دریافت شده و در برنامه ریالی که به نوعی تکلیف وزارتخانه است، استان کرمان رتبه اول کشور است.

احمدزاده با بیان اینکه در پوشش بیمه سطح باغات در سال زراعی گذشته نیز رتبه نخست کشور را کسب کردیم که البته ظرفیت خالی در این بخش داشته و باید تلاش کنیم اظهار کرد: در سال زراعی گذشته ۶۴ هزار و ۸۲۸ پرونده خسارت مورد ارزیابی قرار گرفته که ۴۳ هزار و ۲۰۸ هکتار مربوط به سطح باغات بوده و ۱۶۴۷ میلیارد ریال خسارت به باغات تایید شده که باز بیشترین مبلغ و سطح مربوط به پسته و بعد از آن خرما است. این مقام مسئول تصریح کرد: ۱۸۷۲ میلیارد ریال کل مبلغ غرامت است که تا روز گذشته ۲۲۵ میلیارد ریال به صورت نقدی واریز و ۶۶۰ میلیارد ریال تهاتر بابت خرید بیمه نامه سال زراعی ۹۹ – ۹۸ کسر شده است.

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی کرمان گفت: درسال زراعی جاری(۹۹ – ۹۸) از ابتدای مهرماه تاکنون ۶۱ هزار و ۵۲۸ فقره بیمه نامه محصولات کشاورزی در استان صادر شده و ۱۷۶۱ میلیارد ریال معادل ۳۵ درصد برنامه محقق شده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی