روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

۱۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات بودجه‌ای استان کرمان تخصیص یافترئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان بودجه هزینه‌ای مصوب ابلاغی ۳۳ دستگاه اجرایی استان در سال جاری را ۶۲۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۶۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است. جعفر رودری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۵ درصد اعتبارات بودجه‌ای استان تخصیص یافته ،افزود: این مهم نشان می‌دهد که درصد نقدینگی سال‌جاری نسبت به سال گذشته شرایط مطلوبی دارد.

وی با اشاره به اینکه بودجه ابلاغی تملک سرمایه‌ای استان کرمان تا این لحظه یکهزار و ۶۷۰ میلیارد تومان است تصریح کرد: این بودجه در ۲ بحش توازن استانی و توازن ملی توزیع می‌شود که ۴۶۳ میلیارد تومان آن از اعتبارات بخش ملی و یکهزار و ۱۳۲میلیارد تومان آن قابل توزیع در استان است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به اسناد خزانه‌ای استان خاطرنشان کرد: طی سال گذشته حدود ۷۵ درصد اسناد خزانه‌ای استان جذب شده و تا پایان شهریورماه امسال دستگاه‌های اجرایی برای جذب مابقی این اسناد خزانه فرصت دارند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی