روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

کودکان خیابانی خارجی به همراه خانواده‌‌هایشان «ردِ مرز» می‌شوندمدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان گفت: طبق آمار جمع‌آوری کودکان کار در سال گذشته، بیش از ۹۰ درصد آن‌ها از اتباع بیگانه هستند که نیازمند مشارکت و حمایت اداره‌ کل اتباع و امور مهاجرین استان در ساماندهی آنها بعد از جمع‌آوری دارد.

"زهرا موسی پور" در مراسم افتتاح مرکز ساماندهی کودکان خیابانی در کرمان ضمن تشکر از شهرداری و موسسه اسرا در راه‌اندازی این مرکز گفت: وجود چنین مراکزی می‌تواند روحیه انفاق و نوع ‌دوستی مردم را سامان‌دهی کند و مردم می توانند به ‌جای پول دادن به کودکان کار در خیابان‌ها به این موسسات کمک کنند تا جای امن و امکان آموزش و بهداشت را برای کودکان کار فراهم کرده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی