روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

یک محصول دانش بنیان کشاورزی در رفسنجان رونمایی شد - ایرنابا حضور رئیس انجمن پسته ایران محصول دانش بنیان، ربات هوشمند ویدئو متری چاه و لوله های کشاورزی در رفسنجان رونمایی شد. مجری این طرح گفت: با کمک این محصول فناورانه می توانیم تصویر درستی از چاه، پایشی از منابع آب، شوری و دمای آب را اندازه گیری کنیم.

معین ملامحمدی افزود: در هر ثانیه ای ۱۸ هزار لیتر آب از سفره های اب در رفسنجان برداشت می شود لذا مشکلاتی از جمله تغییر اقلیم، کمبود و بحران آب و کشاورزی سنتی موجب کاهش تولید محصول ارزآور پسته شده است. ملامحمدی با اشاره به اینکه سعی داریم کشاورزی را به سمت هوشمندسازی ببریم گفت: در بحث آبیاری باغات مشکلاتی از جمله گرفتگی لوله ایجاد می شود که با وارد کردن ربات هوشمند ویدئو متری چاه و لوله های کشاورزی در لوله و چاه های عمیق مشکل شناسایی و می توان نقطه مشخص شده لوله را تعمیر کرد؛ ضمن اینکه این ربات کاربری های دیگری از جمله سنجش دما و شوری آب را دارد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی