روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

کرونا ویروس را بیشتر بشناسیم - ایرنااستاندار کرمان گفت: هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونا برای استان کرمان در نظر گرفته شده و تاکنون ۱۳۳ میلیارد تومان از این اعتبار جذب شده است.

فدایی استاندار کرمان در نشست کارگروه اشتغال سرمایه گذاری و اقتصادی استان با اعلام این خبر گفت: باید دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان هرچه سریعتر درخواست خود را ثبت کنند تا بتوانیم از سقف در نظر گرفته شده برای استان استفاده کنیم.

پیگیری استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸ در سال ۹۹ برای جذب اعتبارات بیشتر.ابلاغ مرحله پنجم تسهیلات روستایی، سهمیه استان برای ایجاد فرصت‌های شغلی در سال با اشتغال ۴۲ هزار فرصت شغلی از دیگر موضوعات این نشست بود.

همچنین در این جلسه توزیع دستگاهی بخشی و شهرستانی آن اعلام شد و مقرر گردید به همه دستگاه ابلاغ شود تا به تعهدات خود عمل کنند.

همچنین مقررشد: تا پایان مردادماه ۱۰ درصد از این تعهد توسط دستگاه‌ها عملیاتی شود تا بتوانیم در پایان مرداد ماه بررسی اولیه داشته باشیم تا ایجاد فرصت‌های شغلی منطبق بر برنامه زمان بندی شده پیش رود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی