روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

تشریح شرایط بخشودگی جرائم مالیاتیمدیرکل امور مالیاتی استان کرمان درباره بخشودگی جرائم مالیاتی تصریح کرد: کسانی که مالیات سال ۹۸ را در ماه جاری پرداخت کنند، ۲۴ درصد جریمه دریافت و مابقی بخشیده می شود.

محمد سلمانی در نشست خبری با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهار کرد: استفاده از این تبصره مربوط به گروه های دوم و سوم است که مجموع فروش آنها در سال بیش از ۹۹۰ میلیون تومان است و می توانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: مودیانی که مالیات سال ۹۷ آنها تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده هیچ گونه افزایش مالیاتی در سال ۹۸ ندارند و می توانند مانند مالیات ۹۷ را نقدا پرداخت یا در پنج قسط تقسیط کنند.

سلمانی با اشاره به اینکه مودیانی که مالیات آنها از ۲ تا پنج میلیون تومان بوده، چهار درصد به مالیات آنها اضافه می شود و می تونند نقدا یا در پنج قسط پرداخت نمایند، تصریح کرد: کسانی که مالیات سال ۹۷ آنها از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بوده هشت درصد به آن اضافه شده و نقدا یا در پنج قسط قابل پرداخت است.

وی بیان کرد: کسانی که مالیات سال ۹۷ آنها از ۱۰ میلیون تومان به بالا بوده، ۱۲ درصد به آن افزوده می شود که نقدا یا به صورت اقساط قابل پرداخت است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در ادامه گفت: براساس ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، در رسیدگی های ۹۸ تشخیص علی الراس نداریم و باید اسناد و مدارک مودیان رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه از مودیان مالیاتی می خواهیم براساس اسناد و مدارک آمادگی داشته باشند، افزود: ممکن است مودی اظهارنامه ای ارائه کند و ما اسنادی داشته باشیم و تفاوت در این است که اظهارنامه تولید و برای وی ارسال می کنیم و موظف است اسناد و مدارکی ارائه کند که مالیات تعیین شده صحیح نیست، در غیر این صورت براساس اظهارنامه تولید شده که مستند است، باید مالیات پرداخت کند.

سلمانی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ اشخاص حقیقی تا پایان روز ۳۱ مردادماه جاری است و مودیان نیازی به ارائه اظهارنامه ندارند و از طریق سایت می توانند فرم را تکمیل کنند واگر کسی فرم را تکمیل نکند، به منزله عدم ارائه اظهارنامه است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی