روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

استاندار کرمان گفت: تسهیلات کرونا تا سقف ۱۶ میلیون تومان نیاز به ضامن ندارد و با چک شخصی و سفته این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

محمد جواد فدایی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در خصوص مشکلات ضمانت تسهیلات کرونا به رانندگان تاکسی گفت: تسهیلات کرونا تا سقف ۱۶ میلیون تومان نیاز به ضامن ندارد و با چک شخصی و سفته این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی