روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

پفرماندهی انتظامی رفسنجان گفت: در پي کسب خبري مبني بر فعالیت یک مرکز غیر مجاز درمان با لیزر در اين شهرستان، ماموران پس از کسب مجوز قضائي از این محل، بازرسي کردند.

سرهنگ کریمی با اشاره به اینکه در بازرسي از محل، یک دستگاه لیزر پزشکی قاچاق و فاقد مجوز كشف شد، افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش این دستگاه یک میلیارد ريال برآورد شده است. فرمانده انتظامی رفسنجان با اشاره به اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، خاطرنشان کرد: این گونه اقدامات نظارتی و کنترلی پلیس امنیت عمومی از واحدهای صنفی ادامه دارد و از شهروندان می خواهیم قبل از مراجعه به چنین مراکزی از دارا بودن مجوزهای لازم اطمینان حاصل و موارد مشکوک را به پلیس گزارش کنند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی