روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان کرمان به خزانه واریز شد ...معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: طی چهار ماهه امسال از محل درآمد معادن و صنایع معدنی این استان یکهزار میلیارد تومان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز شده است. ناهید کلانتری در نشست کارگروه شورای دستگاه‌های هم خانواده وزارت صنعت، معدن و تحارت در استان کرمان افزود: از محل یک درصد فروش معادن برای نخستین‌بار در سال ۹۷ میزان ۱۲.۵ میلیارد تومان و ۸۰.۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ و امسال ۱۰۰ میلیارد تومان برای این استان اعتبار تخصیص و پیش بینی شد. کلانتری اضافه کرد: بر اساس قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی و یک درصد فروش به استان برمی‌گردد و ۲۰ درصد مالیات را می توانیم با فعالیت در محیط زیست معافیت دهیم. وی افزود: از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی که باید به استان برگردد، طی سنوات گذشته این عدد کمتر از یک دهم درصد بوده که در سال ۹۷ به میزان ۱۴ میلیارد تومان و سال ۹۸ اعتبار ۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت و برای امسال ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. کلانتری بیان داشت: معافیت ۲۰ درصد مالیاتی ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ جذب و امسال ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که هدف ما از پیگیری این حوزه کمک به زیرساخت های استان است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی