روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون فرماندار رفسنجان در حاشیه مراسم بهره برداری از 8 کیلومتر روکش آسفالت محور رفسنجان به زرند در دومین روز هفته دولت گفت: متأسفانه یک درصد اعتبارات‌ راه های استان‌ به رفسنجان اختصاص می یابد در حالی که‌ ۱۰‌ درصد راه های استان را داریم.

آرمان‌ اذعان داشت: با این یک درصد حتی به رفع نقاط حادثه خیز و مشکلات راه ها هم نمی توان پرداخت زیرا این مسیر ها و  جاده‌های آسفالت‌ از اوایل‌ انقلاب و با خودیاری‌ مردم ایجاد شده و در حال حاضر بعد از گذشت ۴۰‌ سال اکثر آنها مشکل دارند و روکش‌ آنها تخریب شده‌ است.

علی آرمان خاطرنشان‌ کرد: ۸۵۰‌ کیلومتر راه‌ آسفالت در شهرستان‌ رفسنجان وجود دارد که ۱۰ درصد راه‌ های آسفالت‌ استان را شامل‌ می شود امّا با اینکه اکثر جاده های رفسنجان‌ آسفالته‌ است‌، توزیع‌ اعتبار هم‌ بر اساس‌ میزان جاده‌ های فاقد آسفالت‌ به شهرستان‌ اختصاص‌ می یابد.

 معاون فرماندار رفسنجان از عملیاتی شدن احداث باند دوم‌ مسیر رفسنجان به زرند در سال جاری با اعتبار بیش‌ از ۸۰‌ میلیارد ریال در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: این‌ اعتبار از محل اعتبارات‌ معادن‌ تخصیص‌ مییابد.

آرمان اظهار داشت: محور رفسنجان‌ به زرند یکی از راه‌ های اصلی است‌ که شهرستان‌ های زیادی در شمال‌ شرق و جنوب کشور از جمله خراسان، هرمزگان، فارس و غیره را به هم متصل‌ می کند و ترددهای زیادی‌ از این مسیر انجام‌ می شود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی