روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معوقات مددجويان كميته امداد كرمان پرداخت مي شود - ایرنارییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: برای منطقه جازموریان شهرستان رودبار بنیاد علوی، برای دهبکری مس خان خاتون و برای بخش چترود، فولاد بوتیا پذیرفته اند کار کنند و آخرین تعداد معین های توسعه در استان کرمان ۲۴ مورد است.

جعفر رودری در جلسه ساد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان اظهار کرد: در بحث فعالیت تعدادی از معین های توسعه استان که براساس تفاهمنامه نقش موثری نداشتند و تمایلی برای ادامه فعالیت آنها احراز نشد، تصمیم براین شد که جایگزین هایی در برخی مناطق صورت بگیرد.

رودری با بیان اینکه تاکنون ۹۶ پروژه از سوی معین های توسعه ارائه شده، تصریح کرد: بنگاه های بزرگ اقتصادی استان بخش اعظمی به ویژه در اقتصاد صنعت استان را به خود اختصاص داده اند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان بیان کرد: بنگاه های اقتصادی نقشی که به عنوان معین توسعه پذیرفتند عملا نقش کمک به پیشبری توسعه استان است و در ارزیابی نقش معین ها ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مربوط به معین ها مد نظر بوده است.

به گزارش ایسنا، در این جلسه نمایندگان هشت معین توسعه استان کرمان گزارش عملکرد خود را ارائه و مسائل و مشکلات را بیان کردند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی