روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رئیس انجمن پسته گفت: امسال از ۱۸۰هزار تُن برآورد اولیه پسته کشور ۱۰۰هزار تُن به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار از باغات استان کرمان برداشت شده است.

صادرکنندگان پسته مردد و بی‌انگیزه‌اند

رضایی رئیس انجمن پسته، چین ایتالیا کشور‌های اروپایی و همسایه را از بازار‌های صادراتی ایران برشمرد.

قادر رئیس گمرکات استان کرمان هم گفت: بالای ۹۰درصد صادرات استان پسته است و ۳۹۵میلیون دلار ارز اوری برای کشور دارد.

استان کرمان با ۲۱۲هزار هکتار باغ پسته بزرگترین صادرکننده پسته کشور است و 50رقم پسته دارد که نوع احمد آقایی، فندوقی، اکبری و کله قوچی صادراتی اند.

از ۲سال گذشته پسته در معاملات بورس وارد شده است

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی