روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از ایجاد ۳۸ هزار فرصت شغلی طی سال گذشته در استان کرمان خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته ۶۹ هزار فرصت شغلی در استان از بین رفته است که از دلایل آن می توان به شیوع ویروس کرونا و همچنین مسایل اقتصادی حاکم بر کشور اشاره کرد.

از بین رفتن ۶۹ هزار فرصت شغلی در استان کرمان در سال گذشته

دکتر جعفر رودری در پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمان با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت در سن کار کشور ۹ دهم درصد و در استان کرمان ۲.۸ درصد است بیان کرد: فشار تقاضا برای ایجاد شغل در استان کرمان نسبت به متوسط کشور خیلی بالاتر بوده و همین امر نیز سبب شده که نرخ بیکاری استان از متوسط کشور بالاتر باشد زیرا عرضه نیروی کار استان بیشتر است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط حدود ۳۰ هزار شغل در استان ایجاد می شود بیان کرد: در سال ۹۸ نرخ فعالیت در استان و کل کشور کاهش داشته که یکی از دلایل آن مایوس شدن افراد از پیدا کردن شغل است که عمدتا این موضوع در بین خانم بیشتر صدق می‌کند اما شدت این مهم در استان کرمان کمتر بوده است ضمن آنکه باید مدنظر داشت که فاصله زیادی بین نرخ مشارکت خانم های ایرانی و متوسط نرخ مشارکت خانم های سایر کشورهای دنیا وجود دارد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان اظهار کرد: نرخ رشد شاغلین استان در بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸، چهار و یک دهم درصد بوده این در حالی است که این نرخ در کشور حدود ۲.۲ درصد بوده لذا نرخ بیکاری استان نسبت به متوسط کشور بالاتر است. وی از ایجاد ۳۸ هزار فرصت شغلی طی سال گذشته در استان کرمان خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته ۶۹ هزار فرصت شغلی در استان از بین رفته است که یکی از دلایل آن شیوع کرونا و همچنین مسایل اقتصادی می‌باشد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی