روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

سرپرست فرمانداری ویژه رفسنجان و مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کرمان منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، محمد جواد فدایی استاندار کرمان، مجید فصیحی هرندی را به سمت سرپرست فرمانداری ویژه رفسنجان منصوب کرد.

از سوابق فصیحی هرندی، معاون فرمانداری رفسنجان و معاون دانشگاه ولی عصر (عج) شهرستان رفسنجان است. همچنین استاندار کرمان با صدور حکمی، علیار اسکندری نسب، فرماندار سابق رفسنجان را به سمت مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری کرمان منصوب کرد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی