روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان آخرین وضعیت نهایی سرشماری در کرمان را تشریح کرد. مهرداد سلیمانی در گفتگو با ایسنا متوسط نرخ رشد سالانه کشور از سال 90 تا 95، را 1.24 درصد اعلام و افزود: متوسط نرخ رشد استان کرمان در این بازه زمانی 1.49 درصد است که از متوسط کشور بیشتر می باشد.
وی با اشاره به گروه های عمده سنی ادامه داد: 24 درصد جمعیت کشور در رده سنی 0-14 سال، 25.1 درصد جمعیت کشور در گروه سنی 15-29 سال، در رده سنی 30-64 سال 44.8 درصد و 6.1 درصد جمعیت در سن 65 سال به بالا را تشکیل می دهند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: جمعیت استان کرمان طبق آخرین سرشماری سه میلیون و 164 هزار و 718 نفر است که یک میلیون و 617 هزار و 688 نفر را مرد و یک میلیون و 547 هزار و 30 نفر را زن ها تشکیل داده است، بنابراین نسبت جنسی استان کرمان 105 می باشد.
وی از سهم 3.96 درصدی جمعیت استان کرمان از کل جمعیت کشور خبر داد و اذعان کرد: در استان کرمان 55 هزار و 603 خانوار وجود دارد که در این راستا بعد خانوار استان کرمان 3.4 درصد خانوارهای کل کشور است.
سلیمانی با بیان اینکه تراکم جمعیت استان کرمان 17.3 درصد می باشد، ادامه داد: جمعیت کل مهاجران در سال 95 چهار میلیون و 709 هزار و 149 نفر است که در سال 90 سهم استان کرمان از کل جمعیت مهاجر در سال 3 درصد و در سال جاری 2.2 درصد است که اگر تغییر سال 95 به 90 را محاسبه کنیم این سهم به منفی .8 درصد می رسد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به تشریح جمعیت استان کرمان به تفکیک شهرها پرداخت و اظهار کرد: استان کرمان 3 میلیون و 164 هزار و 718 نفر جمعیت در قالب 932 هزار و 721 خانوار دارد که تعداد ساکنین در نقاط شهری استان کرمان یک میلیون و 858 هزار و 587 نفر بوده که 948 هزار و 571 نفر مرد و 910 هزار و 16 نفر زن در این مناطق زندگی می کنند و قابل ذکر است که 551 هزار و 141 خانوار در مناطق شهری استان کرمان سکونت دارند.
سلیمانی با بیان این مطلب که 380 هزار و 287 خانوار از خانوارهای استان کرمان در مناطق روستایی زندگی می کنند، تصریح کرد: یک میلیون و 302 هزار و 557 نفر در نقاط روستایی استان کرمان زندگی می کنند که 667 هزار و 240 نفر آنها مرد و مابقی زن می باشند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تعداد خانوار شهرستان انار را 10 هزار و 918 خانوار و جمعیت آن را 36 هزار و 897 نفر اعلام و افزود: همچنین 311 هزار و 214 نفر در شهرستان رفسنجان زندگی می کنند که 183 هزار و 263 نفر در نقاط شهری و 127 هزار و 222 نفر در نقاط روستایی رفسنجان سکونت دارند.
وی جمعیت شهرستان کرمان را 738 هزار و 724 نفر اعلام و ابراز کرد: 375 هزار و 918 مرد و 362 هزار و 806 نفر زن در شهرستان کرمان در قالب 222 هزار و 356 خانوار زندگی می کنند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی