به گزارش روابط عمومی اورژانس مرکز رفسنجان صبح روز دوشنبه بر اثر واژگونی یک وانت پیکان در محور رفسنجان- یزد دو راهی تقی آباد یک نفر جان خود را از دست داد.

مصدوم این حادثه فردی ۵۵ ساله بود که به دلیل شدت جراحات در صحنه حادثه فوت نمود.