روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

در خبر قتل یک زن با اسلحه شکاری که هفته گذشته به چاپ رسید این توضیح ضروری می باشد که مقتول، همسر سابق قاتل بوده و این دو به تازگی از یکدیگر جدا شده بودند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی