روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

یک زن جوان روز دوشنبه در حومه یکی از روستاهای رفسنجان دست به خودکشی زد.

هنوز از انگیزه وی که با خوردن قرص به زندگی خود پایان داده است گزارشی ارسال نشده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی