روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

شکارچی غیر مجازسه رأس قوچ کوهی در رفسنجان به دام مأموران یگان حفاظت محیط زیست افتادند.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان رفسنجان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری قرق بانان ونیروی انتظامی درمنطقه قرق منصورآباد ، موفق به دستگیری متخلفان شکار سه رأس قوچ وحشی شدند .

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی