روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

رئیس جدید نظام مهندسی ساختمان رفسنجان معرفی شد

در مراسمی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، امام جمعه رفسنجان، جمعی از مسئولین شهرستان، هیئت مدیره نظام مهندسی استان و جمعی از مهندسین رفسنجان، رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان رفسنجان معرفی شد. در این مراسم امام جمعه رفسنجان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، رئیس سابق و رئیس جدید نظام مهندسی ساختمان شهرستان رفسنجان در خصوص لزوم رعایت اخلاق مهندسی، تکریم مردم و مهندسان، طراحی های قوی و نظارت مستمر بر ساخت و سازها سخنانی بیان کردند.

در این مراسم سید محمود حسینی به عنوان رئیس جدید نظام مهندسی ساختمان شهرستان رفسنجان معرفی شد و از زحمات حاج احمدی رئیس سابق قدردانی شد.

گفتنی است آقایان مهندس سید محمود حسینی به عنوان رئیس، مهندس داوود شفیعی به عنوان نایب رئیس، مهندس علی اسماعیلی به عنوان دبیر، مهندس عباس زارع بنی اسدی و مهندس بلوچی نیز به عنوان عضو هیئت اجرایی دفتر نمایندگی نظام مهندسی رفسنجان انتخاب شدند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی