روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفت: در مدارس این استان دو هزار و ۹۴۳ بخاری گازی و هزار و ۹۵۸ بخاری نفتی غیراستاندارد وجود دارد و دو هزار و۵۹۶ فضای آموزشی هیچ نوع وسیله گرمایشی وجود ندارد.

احمد اسکندری نسب در شورای آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت:۲۵۰ کلاس درس توسط خیران در حال احداث است که تعداد زیادی از آنها در دهه فجر افتتاح می شوند و در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرند. وی تصریح ورد: در ایام دهه فجر۷۷ پروژه داریم که۵۰ پروژه افتتاح و ۲۷ پروژه کلنگ زنی می شوند.

اسکندری بیان کرد: در سطح استان کرمان ۶۱۲ مدرسه تخریبی داریم و در شهرستانهای پر جمعیت استان به ویژه شهر کرمان نیاز به احداث ۳۶۱ مدرسه داریم.

وی تاکید کرد: در سطح استان کرمان ۱۸۰ مدرسه چادری، ۴۶ مدرسه کپری، ۲۳۲ مدرسه خشت گلی یا بلوکی، ۷۷۷ مدرسه مصالح بنایی غیراستاندارد و ۱۷۰ مدرسه کانکسی داریم.

اسکندری نسب ابراز داشت: ۹۱۴ مدرسه در سطح استان کرمان فاقد حصار بوده و اکثر مدارس عشایری استان به صورت چادر و کانکس هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: در مدارس سطح استان کرمان دو هزار و ۹۴۳ بخاری گازی و یک هزار و ۹۵۸ بخاری نفتی غیر استاندارد وجود دارد و دو هزار و ۵۹۶ فضای آموزشی هیچ نوع وسیله گرمایشی وجود ندارد.

وی افزود: برای رفع مشکل سیتم گرمایشی و سرمایشی هشت هزار و ۷۵۴ کلاس درس در سطح استان کرمان نیاز به اعتباری به مبلغ ۱۵۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان داریم.

اسکندری نسب تاکید کرد: در سطح استان کرمان در حال حاضر ۲۵۸ مدرسه فاقد انشعاب آب، ۱۸۸ مدرسه فاقد انشعاب برق و ۶۵۸ فاقد انشعاب گاز هستند. مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: ۳۵ درصد مدارس استان غیر استاندارد هستند.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی