روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

براساس اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور اسامی نفرات برتر کنکور سراسری ۹۸ منتشر شد.

اسامی نفرات برتر رشته علوم ریاضی به ترتیب شامل: 1- علیرضا سخایی راد از اهواز 2- محمد صادق مجیدی یزدی از تهران 3- دانا افاضلی از تهران

گروه علوم آزمایشی تجربی: 1- ایزدمهر احمدی نژاد از تهران 2- محسن راستکار از تبریز 3- فرهنگ امیری از شیراز

گروه علوم انسانی: 1- فاطمه شب خیز از لار 2- مریم اسماعیلی از تهران 3- امین ایمان پور از تبریز

اسامی نفرات برتر رشته هنر به ترتیب شامل: 1- سارا سادات کریمی از تهران 2-صبا محمدی مفرد از تهران 3- پریا سینائیان از تهران

اسامی نفرات برتر رشته زبان به ترتیب شامل: 1- صالح شاملو احمدی از تهران 2- امیرشایان شادگانی پور از اصفهان 3- شهریار رجایی فیروز ابادی از تهران

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی