روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

نتیجه تصویری برای رکورد کشاورز سیرجانی در پرداخت زکات مستحبیکشاورز روستای رحمت‌آباد از توابع بخش زید آباد سیرجان رکورد پرداخت زکات را شکست و یک میلیارد ریال زکات مستحبی باغات پسته خود را به ستاد زکات سیرجان پرداخت.

مسئول زکات شهرستان سیرجان گفت: از آغاز فصل برداشت پسته بیش از 2 میلیارد ریال زکات پسته جمع‌آوری شد و یک میلیارد دیگر هم در تعهد پرداخت هست که جمعا تاکنون 3 میلیارد ریال زکات مستحبی پسته را کشاورزان به ستاد زکات سیرجان دادند.

این کشاورز که سیدغلامرضا حسینی‌زحمتکش نام دارد در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس می‌گوید: زکات موجب افزایش محصول شده و حتی معتقدم آفات و امراض درخت را که باعث کاهش تولید می‌شود برطرف می‌کند و می‌بینید امسال هم محصول پرباری دارم که آن را نتیجه پرداخت زکات می‌دانم. وی گفت: زکات امر خداوند و کمک به فقرا است و من در هر محصول کشاورزی معتقد به پرداخت زکات هستم و برکت محصول را در کمک بخشش و پرداخت زکات می‌بینم و به دیگر کشاورزان هم توصیه به پرداخت آن دارم. این کشاورز سیرجانی سال گذشته هم 11 تن از محصول مزرعه هندوانه خود را زکات داد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی