روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

هر خانه یک پایگاه سلامت - ایرنامعاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به اینکه طرح ملی "هر خانه یک پایگاه سلامت" از اواخر خرداد سال جاری توسط وزارت بهداشت آغاز شده است، گفت: طرح ملی « هر خانه یک پایگاه سلامت» در رفسنجان اجرایی می شود.

پروین نخعی در جمع خبرنگاران افزود: قرار است هر خانه یک سفیر سلامت داشته باشد به این صورت که یکی از افراد خانواده توسط همکاران بهداشت آموزش های لازم را دریافت می کند و سفیر سلامت خانواده خود خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای هر بیست سفیر سلامت، یک رابط سلامت انتخاب می شود، افزود: سفیر سلامت باید دارای سن ۱۸ سال تمام، تحصیلات دیپلم و بالاتر، صاحب نفوذ کلام و محبوبیت در خانواده باشد.

نخعی بیان کرد: جذب سفیران سلامت توسط مراقبین و بهورزان در مراکز بهداشتی شهرستان انجام می شود به این صورت که با تماس با خانواده ها افراد داوطلب برای جذب سفیر سلامت انتخاب و آموزش های لازم به آنها ارائه می شود.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با تاکید بر اینکه طرح جذب سفیران سلامت شروع شده است، خاطرنشان کرد: همزمان با جذب سفیران سلامت، آموزش به بهورزان و مراقبین را شروع کرده ایم. پس از اینکه جذب سفیران و رابطان کامل شد اقدام به آموزش رابطان سلامت می شود، هر رابط بیست سفیر سلامت دارد که آنها را آموزش می دهد .در واقع آموزش ها و نظارت ها به شکل آبشاری خواهد بود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی