موکب شهدای صنعت مس در رفسنجان افتتاح شد - ایرناموکب شهدای صنعت مس با هدف فقرزدایی و درمان بیماران بی بضاعت به طور رسمی کار خود را در رفسنجان آغاز کرد. علیرضا توحیدی پور شبانگاه جمعه در حاشیه افتتاح موکب شهدای صنعت مس در رفسنجان گفت: این موکب در راستای مسئولیت های اجتماعی فعالیت های خود را از ابتدای شیوع ویروس کرونا آغاز کرده و از این پس به طور رسمی این موکب فعالیت می کند.

مدیر موکب شهدای صنعت مس تصریح کرد: این موکب با ۳۰۰ نیرو شامل آشپز، تأسیسات، پزشک و غیره با پشتوانه مالی شرکت مس در راستای فقر زدایی منطقه جنوب کرمان، مباحث فرهنگی و درمان بیماران فعالیت می کند.

وی بیان کرد: در ۳۵ روز ابتدای شیوع ویروس کرونا این موکب پخت روزانه یکهزار و ۲۰۰ پرس غذای گرم و توزیع بین خانواده های قرنطینه در خانه و معتادان کارتن خواب را انجام داد.